نام فایل دانلودی: مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس…

مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس...

مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس…

 چکیده :
سیستم زمین به مجموعه ای از هادیها با ساختارهای متفاوت اطلاق می شود که در خاک قرار داده می شوند تا حفاظت از تجهیزات، ایمنی انسان در برابر برق گرفتگی، جلوگیری از اضافه ولتاژهای ناخواسته و آسیب دیدن تجهیزات HV را بر عهده بگیرد و از طرفی مبنا بودن برای ولتاژ صفر در پدیده های گذرا، مانند صاعقه و کلیدزنی بر عهده سیستم زمین است.
اهمیت مقاومت زمین از آن جهت است که نقش مهمی در حفاظت از سیستم قدرت بر عهده دارد لذا مقدار آن را اندازه گیری می…

نام فایل دانلودی: مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست…

مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست...

مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی.. ۱
فصل اول: مقدمه.. ۲
۱-۱ مبدل‌های dc به dc. 3
۱-۲ میانگین فضای حالت.. ۳
۱-۳ کنترل حالت جریان.. ۴
۱-۴ محرک برای این کار.. ۵
۱-۵ مدل‎ها برای مبدل‎های dcبه dcبدون کنترل کننده ها.. ۷
۱-۶ مدل‌ها برای کنترل حالت جریان.. ۸
۱-۷ تأثیر بار روی دینامیک‌ مبدل.. ۹
۱-۸ استفاده جریان بار برای کنترل.. ۱۰
فصل دوم: مروری بر گذشته و کارهای انجام شده در زمینه مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست.. ۱۳
۲-۱ کارهای انجام شده در…

نام فایل دانلودی: مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی ژنراتورسنکرون ۵ کیلو وات….

مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی ژنراتورسنکرون 5 کیلو وات....

مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی ژنراتورسنکرون ۵ کیلو وات….

 1 فصل اول:مقدمه ای از ماشین سنکرون۷
۱٫۱ مقدمه:۸
۲ فصل دوم:معادلات دینامیکی ماشین سنکرون۱۲
۲٫۱ معادلات ولتاژدرمتغیرهای ماشین:۱۳
۲٫۲ معادله‌ی گشتاوردرمتغیرهای ماشین:۱۹
۲٫۳ معادلات ولتاژدرمتغیرهای دستگاه مرجع روتور- معادلات پارک:۲۰
۲٫۴ سیستم پریونیت:۲۵
۲٫۵ معادلات خطی شده‌ی ماشین سنکرون:۲۷
۳ فصل سوم :روش انتگرال گیری عددی۲۸
۳٫۱ روش اویلر۲۹
۳٫۲ روش رانگ- کوتا۳۰
۳٫۳ روش انتگرالگیری قاعده ی ذوزنقه ای۳۲
۳٫۴ مروری برروش نیوتن – رافسون۳۴
۳٫۵ حل همزمان…

نام فایل دانلودی: مدلسازی توربین بادی متصل به شبکه توزیع و یا فوق توزیع جهت تامین بار….

مدلسازی توربین بادی متصل به شبکه توزیع و یا  فوق توزیع جهت تامین بار....

مدلسازی توربین بادی متصل به شبکه توزیع و یا فوق توزیع جهت تامین بار….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه………………..2
۱-۱-پيشگفتار.۲
۱-۲-انواع ژنراتورهای مورد استفاده در توربین های بادی۳
۱-۲-۱-ژنراتور DC باپلاینورتريباکموتاسیون خط۴
۱-۲-۲-کاربردژنراتورسنکرونواینورتر/ یکسوسازدر توربینهايبادي:۶
فصل ۲-مروری بر تحقیقات انجام شده۹
۲-۱-سیستمهايژنراتورالقاییتغذیهدوسویهبرايتوربینهايبادي۹
۲-۱-۱-کاربردژنراتورهايالقائیدوسوتغذیهمتصلبهاینورتر / یکسوسازبارابطجریان :DC16
۲-۱-۲-كاربرد…

نام فایل دانلودی: مدل سازی، تحلیل و بهینه سازی گیربکس مغناطیسی با استفاده از روش اجزاء محدود FEM …

مدل سازی، تحلیل و بهینه سازی گیربکس مغناطیسی با استفاده از روش اجزاء محدود FEM  ...

مدل سازی، تحلیل و بهینه سازی گیربکس مغناطیسی با استفاده از روش اجزاء محدود FEM …

چکیده
گیربکس­ها، اجزای ضروری و جدایی­ناپذیر سیستم­های انتقال قدرت می­باشند. این ماشین­ها گشتاور را به سرعت و در بعضی مواقع سرعت را به گشتاور تبدیل می­کنند. استفاده از گیربکس­های مکانیکی در این سیستم­ها از دیرباز تا کنون به عنوان رابطی میان بخش تولید نیروی محرکه و بخش مصرف این توان متداول بوده است. با گسترش استفاده از این گیربکس­ها مشکلات و معایب این ماشین­ها ظاهر شده و طراحان را بر آن داشته تا به دنبال جایگزینی مناسب…

نام فایل دانلودی: مدل سازي گره و محاسبه مصرف توان پردازشي شبكه هاي حسگر بي‌سيم به كمك شبكه عصبي….

مدل سازي گره  و محاسبه مصرف توان پردازشي شبكه هاي حسگر بي‌سيم به كمك شبكه عصبي....

مدل سازي گره و محاسبه مصرف توان پردازشي شبكه هاي حسگر بي‌سيم به كمك شبكه عصبي….

چكيده
شبكه حسگر بي سيم،شبكه اي است كه از تعداد زيادي گره كوچك تشكيل شده است. گره از طريق حسگرها اطلاعات محيط را دريافت مي‌كند. انرژي مصرفي گره‌ها معمولاً از طريق باتري تامين مي‌شود كه در اكثر موارد امكان جايگزيني اين باتري‌ها وجود ندارد. بنابراين توان مصرفي گره‌ها موضوع مهمي در اين شبكه ها است. و استفاده از روش‌هاي دقيق و سريع محاسبه توان مصرفي در طراحي سيستم‌هاي كم توان بسيار ضروري مي‌باشد. روش تخمين توان به ۴ سطح تقسيم…

نام فایل دانلودی: مدیریت انرژی در ریزشبکه با استفاده از برنامه های پاسخگویی بار….

مدیریت انرژی در ریزشبکه با استفاده از برنامه های  پاسخگویی بار....

مدیریت انرژی در ریزشبکه با استفاده از برنامه های پاسخگویی بار….

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق. ۲
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مساله. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵
۱-۴- اهداف پایان نامه. ۶
۱-۵- فرضیه. ۶
۱-۶- ساختار کلی پایان نامه. ۶
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده. ۸
بخش اول. ۸
۲-۱- ریزشبکه. ۹
۲-۱-۱- مقدمه. ۹
۲-۱-۲- تعريف ريزشبكه CERTS. 10
۲-۱-۳- ساختار ريزشبكه. ۱۱
۲-۱-۳-۱- منابع انرژي پراكنده. ۱۲
۲-۱-۳-۲- واسط هاي اتصال. ۱۲
۲-۱-۳-۳- بارهاي ريزشبكه. ۱۳
۲-۱-۳-۴- سيستم هاي مديريتي. ۱۴
۲-۱-۳-۵- ساختار كنترلي. ۱۵
۲-۱-۴- برنامه ريزي و بهره برداري…

نام فایل دانلودی: مدلسازي ديناميکي يکسوساز شش پالسه تريستوري در يک سيستم تحريک استاتيک ژنراتورسنکرون….

مدلسازي ديناميکي يکسوساز شش پالسه تريستوري در يک سيستم تحريک استاتيک ژنراتورسنکرون....

مدلسازي ديناميکي يکسوساز شش پالسه تريستوري در يک سيستم تحريک استاتيک ژنراتورسنکرون….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…..۱
فصل اول: مقدمه
(۱-۱)ماشينهاي سنکرون………………..….………………………………………………………………………….………..2
(۱-۲)معادلات و محاسبات اوليه ماشين سنکرون.. ۶
(۱-۲-۱)مدارهاي تزويج شده با نشتي – سيستم مغناطيسي خطي :.. ۸
(۱-۲-۲)مدارهاي تزويج شده بدون نشتي – سيستم مغناطيسي خطي:.. ۱۱
(۱-۳)معادلات ولتاژ ماشين سنكرون…..

نام فایل دانلودی: مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ …..

مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ .....

مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ …..

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……..۱
فصل اوّل:مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه کنترل اینورترهای سه فاز
۱-۱ مقدمه ……..۲
۱-۲ مشخصه سازی و شاخصهای مربوط به فروافتادگی ولتاژ…….۴
۱-۳ کاهش تعداد خطاهای اتصال کوتاه و ارتباط با آن نامتعادلی ولتاژ………………………………………………………۵
۱-۴ تاثیر تغییرات در در سيستم قدرت بر روی نامتعادلی ولتاژ………………………………………………………………..۵
۱-۵ نصب ادوات بهبود کننده…

نام فایل دانلودی: مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی….

مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی....

مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی….

 فهرست مطالب
فصلاول:کلیات تحقیق. ۲
۱-۱-مقدمه. ۲
۱-۲شرحوتوصيف :۲
۱-۳-مروریبراینورترها. ۳
۱-۳-۱-اینورتر تکفاز. ۵
۱-۳-۲-اینوترپل تکفاز. ۷
۱-۳-۳-اینوتر تکفاز PWM.. 9
۱-۳-۴-اینورتر سه فاز. ۱۰
۱-۳-۵-اینورتر با تشدید سری. ۱۵
۱-۳-۶-اینورترهای منبع جریان. ۱۵
۱-۳-۷-اینوتر منبع جریان سه فاز. ۱۶
۱-۳-۷-مقایسه محرکه های اینورتر منبع جریان و ولتاژ. ۲۱
۱-۳-۸-اینورترهایچندسطحی. ۲۲
۱-۴-انواعاینورترهاچندسطحیازنظرساختار. ۲۳
۱-۴-۱-ویژگیاینورترهایچندسطحی. ۲۳
۱-۴-۲-مزایاومعایباینورترهایچندسطحی….