فرایندهای شناخت و فراشناخت

فرایندهای شناخت و فراشناخت

فرایندهای-شناخت-و-فراشناختدانلود رساله پایان نامه فرایندهای شناخت و فراشناخت در ۱۳۱ صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب:مقدمهروش تحقيقبخش اول :شناختتاريخچه شناختنظريه هاي شناختيـ نظريه شناختي جورج كليـ نظريه اسنادـ نظريه ناهماهنگي شناختي فستينگرنظريه هاي شناختي عاطفهـنظريه شاخترـ نظريه لازاروسـ نظريه واينرـ نظريه ميشلـ نظريه شناختي پيازهـ نظريه رشد شناختي اجتماعي ويكوتسكيـ نظريه رشد شناختي برونرتعريف شناختفرايندهاي شناختي    1ـ توجه    2ـ ادراك    3ـ تفكر    4ـ تصميم گيري    5ـ حل مساله    6ـ حافظه    7ـ زبانراهبردهاي شناختي    ـ تكرار يا مرور    ـ بسط يا گسترش معناي    ـ سازماندهيبخش دوم : فراشناخت    تاريخچه فراشناختنظريه هاي فراشناخت    ـ نظريه فرا شناختي فلاول    ـ نظريه فراشناختي كليو    ـ نظريه هاي ديگر در باب فراشناختتعريف فراشناختفرايندهاي فراشناختي    ـ دانش فراشناختي    ـ تنظيم و كنترل    ـ فراشناخت و هوش    ـ فراشناخت و آموزش راهبرشناختي    ـ فراشناخت و تفكر انتقادي    ـ نتيجه گيري و بحثراهبرد هاي فراشناختي    ـ برنامه ريزي    ـ كنترل و نظارت    ـ نظم دهيمحدوديت هاي تحقيقفهرست منابع فارسيفهرست منابع انگليسي 

دانلود فایل

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

بررسی-رابطه-شوخ-طبعی-با-سلامت-روانی-در-دانشجویاندانلود رساله پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان ۱۰۳ ص با فرمت WORD  فهرست مطالب:چکیده فصل اول: موضوع تحقیقمقدمه بیان مسئله تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها فصل دوم: مبانی نظری و یافته های پژوهشیمبانی (رویکردهای) نظری روان شناختی مزاح نظریه اهانت نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی نظریه ناهماهنگی و تباین واکنشهای مزاح مزاح و سیستم ایمنی بدن مزاح و عملکرد تحصیلی نقش درمانی مزاح تبین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس مدل تعاملی استرس مبانی نظری سلامت روانی نظریه موری نظریه آدلر نظریه فروم نظریه مزلو نظریه اسکینر نظریه یونگ افراد سالم از نظر روانی نظریه اسلام اهمیت سلامت روان عوامل زیستی عوامل عاطفی و روانی عوامل اجتماعی رابطة بین استرس، کنار آمدن و سلامتی پیامدهای استرس اختلال هیجانی اختلال شناختی اختلال فیزیولوژیکی کنار آمدن روشهای کنار آمدن مستقیم کنار آمدن مواجهه ای مسئله گشایی برنامه ریزی شده حمایت اجتماعی روشهای کنار آمدن دفاعی مکانیزمهای دفاعی کاهش دهندگان شیمیایی استرس پسخوراند زیستی ورزش یافته های پژوهشی در زمینة مزاح (شوخ طبعی) ترغیب پرورش توانایی شوخ طبعی فصل سوم: روش تحقیقجامعه آماری و روش نمونه گیری ابزار اندازه گیری (پرسشنامة تجدید نظر شدة علائم روانی نمره گذاری پرسشنامه پایایی پرسشنامه تجدید نظر شدة علائم روانی مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین ولفکورت نمره گذاری مقیاس سنجش شوخ طبعی طرح تحقیق و منطق انتخاب آن روش اجرا تحقیق روش تحلیل داده ها فصل چهارم: یافته های تحقیقیافته های توصیفی یافته های مربوط به فرضیه تحقیق فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیقتبیین یافته های تحقیق محدودیتهای تحقیق پیشنهادات فهرست منابع ضمائم

دانلود فایل

نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی ازدیدگاه قرآن، سنّت ، علم

نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی ازدیدگاه قرآن، سنّت ، علم

نقش-مادردرتربیت-فرزندان-دردوره-نوجوانی-ازدیدگاه-قرآن-سنّت--علمدانلود پایان نامه رساله نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی ازدیدگاه قرآن، سنّت ، علم ۶۰ ص با فرمت WORD فهرست مطالب:چکیده مطالب  :    4فصل اوّل :    ۵کلیّات    ۵فصل دوّم :    ۱۰تربیت    ۱۰تعریف ریشه ی واژه ی تربیت    ۱۱فصل سوم :    ۲۱تربیت دینی نوجوان    ۲۱تربیت دینی نوجوان    ۲۲انتخاب همسرمناسب :    ۲۵۱- راهنمایی فرزند به جانب ایمان به خدای تعالی :    ۲۸۲- ایجاد خصلت خشوع وتقوا وعبودیّت دراعماق وجود فرزند :    ۲۸۳- پرورش حسّ حضورونظارت الهی :    ۲۹ویژگی های تربیت دینی نوجوان :    ۲۹راه های تقویّت رفتار مذهبی    ۳۰تربیت عاطفی نوجوان    ۳۲راه های برخورد عاطفی با نوجوان :    ۳۴مادر وپرورش عاطفی فرزندان    ۳۵تربیت اجتماعی نوجوان    ۳۶رابطه بین عزّت نفس ورشد اجتماعی در نوجوانان    ۳۶فصل چهارم :    ۳۷دوره ی نوجوانی وبلوغ    ۳۷دوره ی نوجوانی وبلوغ    ۳۸نیازها وعلا یق نوجوانان    ۴۱مراقبت ها درنوجوانی    ۴۲۱- درزمینه ی غذا:    ۴۲۲- درزمینه ی لباس :    ۴۳۳- درزمینه ی استحمام    ۴۳۴ – درزمینه ی خواب وبیداری    ۴۳۵- درزمینه ی روابط ومعاشرت ها    ۴۴۶- دیدن ها :    ۴۵۷- شنیدن ها :    ۴۵۸- خواندن ها :    ۴۶۹- لمس ها :    ۴۶۱۰- ستایش ها :    ۴۷آموزش ها :    ۴۷ایجاد عادات مناسب :    ۴۷فصل پنجم :    ۴۹مشکلات نوجوان    ۴۹مشکلات نوجوان    ۵۰۱- ترس ها ونگرانی ها    ۵۰۲- خشم وحسادت    ۵۱دروغ گوئی :    ۵۲کمرویی :    ۵۳دزدی :    ۵۴وظایف خانواده درمورد دزدی:    ۵۴تربیت غریزه ی جنسی :    ۵۵اشکال مختلف انحرافات جنسی :    ۵۸درمان :    ۵۸ 

دانلود فایل

تحقیق اختلالات شبه جسمی،ساختگی،تمارض، تجزیه ای، انطباقی و روان تنی

تحقیق اختلالات شبه جسمی،ساختگی،تمارض، تجزیه ای، انطباقی و روان تنی

تحقیق-اختلالات-شبه-جسمی-ساختگی-تمارض-تجزیه-ای-انطباقی-و-روان-تنیفهرستمقدمه. 2اختلال های جسمانی شکل و اختلالهای تجزیه ای.. 2اختلال تبدیلی.. 3اختلال جسمانی کردن و اختلالهای مربوط.. 3اختلال بدشکلی بدن.. 4خود بیمار انگاری.. 4اختلالهای مرتبط با اختلالهای جسمانی شکل.. 5نظریه ها و درمان اختلالهای جسمانی شکل.. 6خصوصیات طبقه عوامل روان شناختی تاثیر گذار بر بیماریهای جسمانی.. 6اختلالهای تجزیه ای.. 8اختلال هویت تجزیه ای.. 8سایر اختلالهای تجزیه ای.. 9اختلالات تعامل تن (جسم) و روان.. 11اختلالات  خوردن : 13نگاه کلی.. 14تعاریف بهداشت روانی.. 15تعریف سازمان بهداشت جهانی.. 15تعریف انجمن بهداشت روانی کانادا 15عوامل موثر بربهداشت روانی.. 15ابعاد بهداشت روانی.. 16پیشگیری نوع اول (Primary Prevention) 16پیشگیری نوع دوم (Secondary Prevention) 16پیشگیری نوع سوم. 16چشم انداز بحث… 16منابع: 31                             مقدمهاختلالهای جسمانی شکل انواع اختلالهایی را شامل می شوند که در آنها، تعارضهای روانی به مشکلات یا شکایتهای جسمانی ای تبدیل می شوند که پریشانی یا اختلالی را در زندگی فرد به وجود می آورند. هیچ نابهنجاری جسمانی وجود ندارد که بتواند شکایت جسمانی را توجیه کند.اختلال های جسمانی شکل و اختلالهای تجزیه ایاختلالهای جسمانی شکل (somatoform disorders)، شرایطی که در آنها عوامل روان شناختی بر بیماریهای جسمانی تاثیر می گذارند. اختلالهای تجزیه ای (dissociative disorders). در هر یک از این اختلالها، بدن تعارض و استرس را بصورت غیر عادی و گاهی عجیب و غریب، آشکار می سازد. این اختلالها در تاریخچه روان شناسی نابهنجاری نقش مهمی دارند.اختلال تبدیلی اختلال تبدیلی (conversion disorder)، این بتدیل سایقهای غیر قابل قبول یا تعارضهای مشکل آفرین به نشانه های حرکتی یا حسی بدن را شامل می شود که ظاهرا از اختلال عصب شناختی یا نوع دیگری از اختلال جسمانی خبر می دهد. ویژگی اصلی این اختلال عبارت است از: از دست دادن یا تغییر غیر ارادی عملکرد بدن به علت تعارض

دانلود فایل

بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی

بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی

بررسی-اثربخشی-نمایش-عروسکی-بر-افزایش-مهارت-های-اجتماعی-دختران-کم-توان-ذهنیدانلود رساله پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی ۹۰ صفحه با فرمت word فهرست مطالب: فصل اول ۱مقدمه ۲بیان مساله ۳اهمیت و ضرورت پژوهش ۷تعریف مفهومی و عملیاتی پژوهش ۹متغیر مستقل ۹متغیر وابسته ۱۰اهداف پژوهش ۱۰هدف کلی ۱۰اهداف اختصاصی ۱۰اهداف کاربردی ۱۰فرضیه های پژوهش ۱۱ فرضیه اصلی ۱۱ فرضیه های فرعی ۱۱فصل دوم ۱۲مقدمه ۱۳تاریخچه کم توانی ذهنی ۱۴تعاریف کم توانی ذهنی ۱۵طبقه بندی کم توانی ذهنی ۲۱ کم توانان ذهنی آموزش پذیر ۲۱کم توانان ذهنی تربیت پذیر ۲۱کم توانان ذهنی حمایت پذیر ۲۲طبقه بندی بر اساس دیدگاه انجمن روانپزشکی آمریکا ۲۲طبقه بندی بر اساس دیدگاه سازمان بهداشت جهانی ۲۳علل کم توانی ذهنی ۲۳ خصوصیات کم توانی ذهنی خفیف ۲۵مهارت های اجتماعی ۲۶عوامل انتخاب مهارت های اجتماعی ۲۹آموزش مهارت های اجتماعی به کم توانان ذهنی ۲۹ نقش و اهمیت هنر ۳۱ تعریف نمایش ۳۲خاستگاه نمایش ۳۴نمایش به عنوان درمان ۳۶ نمایش عروسکی و انواع آن ۴۲ عروسک های سایه ای ۴۲ عروسک های دستکشی ۴۳عروسک های میله ای ۴۳عروسک های انگشتی ۴۴عروسک های خیمه شب بازی و اسباب بازی های پارچه ای ۴۴تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۴۷تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۵۳فصل سوم ۵۸طرح پژوهش ۵۹جامعه آماری ۶۰ روش نمونه گیری ۶۱ابزار پژوهش ۶۱ قلمروها و زیر قلمرهای واینلند ۶۳ قلمرو ارتباطی ۶۳ قلمرو مهارت های زندگی روزمره ۶۳ قلمرو اجتماعی شدن ۶۴ قلمرو مهارت های حرکتی ۶۴ قلمرو رفتارهای ناسازگار ۶۴روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۵روش اجرا ۶۵ملاحظات اخلاقی ۷۰فصل چهارم ۷۱مقدمه ۷۱آمار توصیفی ۷۱آمار استنباطی ۷۳فصل پنجم ۷۶مقدمه ۷۷فرضیه اول ۷۷فرضیه دوم ۷۸فرضیه سوم ۷۹فرضیه چهارم ۸۰محدودیت های پژوهش ۸۱پیشنهادات پژوهش ۸۲پیوست ها ۸۳  

دانلود فایل

بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

بررسی-رابطه-بین-عوامل-مختلف-شغلی--نوع-ازدواج--تعداد-فرزندان-با-سازگاری-زناشویی-دانشجویان-متأهلدانلود پایان نامه رساله بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان ۷۳ ص فرمت WORD چکیده:این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت . شاید بتوان گفت که یکی از بهترین موقعیت هایی که می توان از سازگاری سخن گفت زمانی باشد که از سلامت روانی و بهداشت روانی گفتگو می شود سلامت روانی رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بسیار با سازگاری دارد . ( اسلامی نسب ، ۱۳۷۳ )هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان می باشد .نمونه هایی از فرضیه پژوهش عبارتند از :۱-  بین مردان و زنان از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .۲- بین افرادی که ازدواج فامیلی دارند و افرادی که ازدواج غیر فامیلی دارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .جامعه آماری و روش نمونه گیری :جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد قوچان می باشد .در این پژوهش ، نمونه گیری از کل جامع مورد نظر صورت گرفت که ۱۰۰ نفر را با استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب کردیم . قابل ذکر است که از این ۱۰۰ نفر ، ۷۰ نفر زن و ۳۰ نفر مرد انتخاب شدند .در این نوع نمونه گیری ، نشانه ها یا واحد های مورد مطالعه برای گروه نمونه به گونه ای انتخاب می شود که همه آنها فرصت برابری در انتخاب شدن دارد و هر انتخاب نیز از انتخاب دیگر مستقل می باشد .نتیجه گیریبه طور کلی با بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی ، نوع ازدواج و تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد قوچان ، این عوامل در سازگاری زناشویی تاثیر گذار نمی باشند. فهرست مطالب: چکیده ۳فصل اول: کلیاتمقدمه ۵بیان مسئله ۷اهداف تحقیق ۸ضرورت و اهمیت تحقیق ۸فرضیه های پژوهش ۹تعریف نظری و عملیاتی واژه ها ۹فصل دوم: پیشینه ی تحقیقمقدمه ۱۱نظریه ی مثلثی عشق ۱۲انواع عشق ۱۳دلایل درست ازدواج ۱۴روش های مطالعه برای انتخاب همسر ۱۶عوامل مربوط به شرایط زندگی ۱۷معیارهای ازدواج موفق ۱۸تعریف سازگاری ۲۰خصوصیات سازگاری ۲۱راه های سازش یا سازگاری ۲۲مراحل بحران ۲۳روش های مداخله در بحران ۲۴خصوصیات انسان سازگار ۲۵تعارضات در زندگی زناشویی ۲۶عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند ۲۷عوامل مؤثر در سازگاری زناشویی ۲۹راه های مقابله با اختلالات زناشویی ۳۱رابطه ی ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی ۳۳لازمه ی حفظ روابط زناشویی ۳۴تعهد در زندگی زناشویی ۳۴چالش های زندگی مشترک ۳۵تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال ۳۷خانواده ی نابسامان ۳۹علل خانواده ی نابسامان ۴۰عوارض خانواده ی نابسامان ۴۱تحقیقات انجام شده درباره ی موضوع ۴۳فصل سوم: روش اجرای تحقیقمقدمه ۴۵روش تحقیق ۴۶جامعه ی آماری ۴۶نمونه و روش نمونه گیری ۴۶ابزار جمع آوری اطلاعات ۴۶روش اجرا و نمره گذاری ۴۷روش های گردآوری اطلاعات ۴۷روش های آماری ۴۸فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعاتجدول ۱ – ۴ ۵۰جدول ۲ – ۴ ۵۱نمودار ۱ – ۴ ۵۲جدول ۳– ۴ ۵۳فرضیه ۱ ۵۳جدول ۴ – ۴ ۵۳جدول ۵ – ۴ ۵۴فرضیه ۲ ۵۴جدول ۶ – ۴ ۵۴جدول ۷ – ۴ ۵۵فرضیه ۳ ۵۵جدول ۸ – ۴ ۵۵جدول ۹ – ۴ ۵۶فرضیه ۴ ۵۶فصل پنجم : نتیجه گیری و بحثمقدمه ۵۸بحث و نتیجه گیری ۵۸محدودیت های تحقیق ۶۰پیشنهادات ۶۱منابع و مآخذ ۶۳ 

دانلود فایل

تعیین و شناسایی تفاوت ها در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور

تعیین و شناسایی تفاوت ها در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور

تعیین-و-شناسایی-تفاوت-ها-در-دو-گروه-زنان-نابارور-و-زنان-باروردانلود پایان نامه رساله تعیین و شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشویی، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور  191 ص فرمت WORD  فهرست مطالب:فصل اولکلیات تحقیقچکیدهنتایجبحثمقدمهمسالهاهداف تحقیقهدف کلیاهداف فرعیالف) د ربعد سازگاری زناشوییب) در بعد بدکارکردی جنسیج) در بعد شادکامی ذهنیفرضیه های تحقیقالف) در بعد سازگاری زناشوییب) در بعد بدکارکردی جنسیج) در بعد شادکامی ذهنیسوالات تحقیقالف) در بعد سازگاری زناشوییب) در بعد بدکارکردی جنسیج) در بعد شادکامی ذهنیتعریف متغیرهاسازگاری زناشوییبدکارکردی جنسیشادکامی ذهنیباروری۵ناباروریفصل دومادبیات پژوهشتحقیقات انجام شده در ایرانالف) در بعد سازگاری زناشویینتایج تحقیق نشان می دهد که بین بدکارکردیهای زنان و مردان تفاوت معنادار وجود داردسازگاریسازگاری و ناسازگاریناسازگار کیست؟اریک برن معتقد است که هر انسانی از سه بخش شخصیتی که در ارتباط با یکدیگر نیز هستند، تشکیل می شودفروپاشی زندگی زناشوییمواردی که در زندگی زناشویی سبب اختلاف می شودعوامل موثر در سازش با همسرسنین بهترین سازشویژگی هایی که باعث ارتباط ناسازگارانه زناشویی می شودبرای آنکه مشکلی که موجب ناسازگاری شده را حل کنیم به دو مرحله جداگانه باید مشکل را تقسیم کردالف) شناسایی مشکلب) حل مشکلحفظ روابط زناشوییرضایت از زندگیبهداشت روانی و سازگاریبعضی خصوصیات انسان سازگار و سالمخصوصیات دیگر انسان سازگارپرورش شوخ طبعی به خصوص درباره خودشرکت کردن در فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعیسلامتی زوجین و تاثیر آن در سازگاری زناشوییسلامتی زنسلامتی شوهربهداشت روانی ازدواجتوافق و طرز فکر درباره امور جنسینظریه سالیواننظریه اریکسن۹شادی یک انتخاب استخط مشی شادیعوامل تاثیر گذار بر شادیاعتقادات مذهبیسرمایه اجتماعیالف) اعتماداعتماد شامل سه مقوله می باشدمفاهیم مربوط به بدکارکردیهای جنسیحال به تعریف اختلال در این چهار مرحله می پردازیممیل، تهییج، اوج لذت جنسی، رهاسازیبدکارکردی های جنسی، توصیفها و سبب شناسیD.S.M.IV بین دو نوع اختلال میل جنسی تمایز قائل استالف) اختلال میل جنسی کم فعالب) اختلال بیزاری جنسیاختلالهای انگیختگی جنسیاختلالهای اوج لذت جنسیاختلال درد جنسینظریه های کلی بدکارکردهای جنسیانواع بدکارکردهای جنسیاختلال میل جنسی پائیناختلال بیزار جنسیاختلال نعوظی مردبا این حال هنوز هم مشخص نشده است که تمرکز حواس بر افکار منفی علت ناهنجاری جنسی است یا معلول آناختلال انگیختگی جنسی در زن۵ارگاسم بازداری شده در زن۶ارگاسم بازداری شده در مرد۷انزال زودرسمقاربت دردناک (دیسپارونی)واژینیسمدرمان بدکارکردیهای جنسیآموزش جنسیکاهش اضطرابرویه های تغییر افکار و نگرشهادرمان زوجینفنون روان پویاییروش های بدنی و پزشکیدرمان کم میلی جنسی – یک رویکرد وحدت یافتهبارورینابارورینازاییعقیم بودنیائسگیتاریخچه ی ناباروریسیر ناباروری از گذشته تا کنونانواع ناباروریناباروری اولیهناباروری ثانویهناباروری نسبیاپیدمیولوژی ناباروریعلت ناباروریاسترسآسیب های ناشی از قرصهای پس از نزدیکیپرخوری توام با سوء تغذیهاسپرم ضعیفعفونتهای ادراری – تناسلیتضعیف سیستم ایمنیوزنداروهاعفونتهای دستگاه تناسلیسابقه بیماری عفونی:سابقه جراحی یا ضربه هااختلالات فعالیت جنسیایمپوتنسیاختلال فعالیت ارگاسمیکاختلال فعالیت واژینیسماختلال فعالیت جنسی عمومیعلاوه بر موارد دیگر همچون موارد زیر موجب ناباروری در زنان می شود از قبیلتاثیر سن زوجین در ناباروریحداقل به دو دلیل کیفیت اسپرم با پیری کاهش می یابدناباروری باعلتهای ناشناختهناباروری ثانویهناباروری ثانویه در موارد زیر دیده می شودعوامل اساسی برای تولید مثلعلل ناباروری و عدم تولید مثل برحسب درصدمراحل بررسی وضعیت افراد ناباروربررسی زن نابارور شامل مراحل زیر استموارد ارجاع زوج نابارور به متخصصیندرمان ناباروری در زنانروشهای درمان در زنان نابارورروش درمانی ARTلازمه ی اساسی درمان ناباروری از طریق لقاح خارج رحمی (IVF)فصل سومروش شناسی تحقیقروش و نوع تحقیقجامعه آمارینمونه گیریحجم نمونهابزار جمع آوری اطلاعاتپرسش نامه عملکرد جنسیپرسش نامه شادکامی اکسفورد (OHI)جدول شماره    : نتایج نهایی تحلیل عاملی جهت روایی سازه پرسش نامه شادکامیپرسش نامه سازگاری زناشویی DASپایایی و روایی مقیاسملاحظات اخلاقیفصل چهارمتجزیه و تحلیل داده هافصل پنجمیافته های تحقیق و پیشنهاداتیافته های تحقیقالف) توصیف داده هاب) آزمون فرضیه ها و بحث و تبیینپیشنهادات تحقیقمشکلات و محدودیتهای تحقیقنتیجه گیری و جمع بندی 

دانلود فایل

بررسي رابطه افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني ۳۵ ساله منطقه يازده تهران

بررسي رابطه افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني ۳۵ ساله منطقه يازده تهران

بررسي-رابطه-افسردگي-و-هيستري-در-بين-زنان-حدود-سني-35-ساله-منطقه-يازده-تهراندانلود رساله پایان نامه بررسي رابطه افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني ۳۵ ساله منطقه يازده تهران ۱۲۴ ص فرمت WORD قابل ویرایش  فهرست مطالبچكيده ۸ فصل اول : كليات تحقيق ۹ مقدمه ۱۰ بيان مسئله ۱۱اهداف تحقيق ۱۲ متغيرها ۱۳ فصل دوم :پيشينه وادبيات تحقيق ۱۴ نكات كلي در رابطه با هيستري ۱۵ شكل گيري هيستري در جريان تحول ۱۶ رگه هاي شخصيت هيستري يكي در كودك ۱۷ تظاهرات حاد در كودك ۱۸ هيستري در نوجواني ۲۱ توصيف ضوابط تشخيص اختلال تبديل ۲۳ ديدگاه هاي نظري درباره هيستري ۲۵ ديدگاه شناختي ۲۸ ديدگاه رفتاري نگر ۳۰ اختلالات بدني شكل و اختلالات تجزيه اي ۳۲ اختلالات تبديلي ۳۴ نشانه هاي حسي ۳۷ نمونه اي از فلج هيستري ۳۸ اين حادثه چگونه رخ داد ۳۹ نشانه هاي احشائي ۴۱ تفاوت هاي اختلالات بدني تبديلي تمارض ۴۳ شرايط ايجاد اختلالات تبديلي ۴۶ علل مولد ۴۷ نكات كلي در رابطه با افسردگي ۴۹ جدول شماره ۱۲ فهرست نشانه هاي جدولهاي باليني افسردگي ۵۲ افسردگي وغم واندوه ۵۳ بي حالتي خلقي ۵۷ فقر تعاملي كناره گيري ۵۸ افسردگي در خلال دوره هاي دوم و سوم كودك ۶۲ نشانه هاي وابسته به رنج افسرده وار ۶۳ رفتار هاي معادل افسردگي ۶۵ افسردگيهاي نوجواني ۶۶ افسردگي مبتني براحساس رها شدگي ۶۸ جدول ۲-۱۲ معادلهاي افسرده وار در نوجوان از ديدگاه مولفان مختلف ۶۹ فراوان افسردگي در خلال تحول ۷۰ طبقه بندي اختلافهاي خلقي DSMIV ۷۶ افسردگي مهاد ۷۷ نظريه ها تحقيقها ودرمان افسردگي ۸۰ نظريه هاي زيست شناختي ۸۱ نقش وراثت در اختلالات د و قطبي ۸۴ اثرات ليتيوم ۸۶ درمان براساس نظريه هاي زيست شناختي ۸۹ الكتروشوك درماني ۹۰ نظريه هاي روان پويايي ۹۴ نظريه يادگيري ۹۷ افسردگي از نقطه نظريادگيري درمان ۱۰۱ نظريه شناختي ۱۰۲ فصل سوم : تعيين روش تحقيق ۱۰۴ جامعه مورد مطالعه ۱۰۵ روش آماري مربوط به فرضيه ۱۰۶ فصل چهارم : يافته ها تجزيه و تحليل داده ها ۱۰۷ جدول ۱-۴ غلات خام آزمودينها از آزمون mmp ۱۰۸ جدول ۲-۴ بررسي رابطه بين افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني ۳۵ ساله ۱۰۹ فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري ۱۱۲ بحث و نتيجه گيري ۱۱۳ پيشينه تحقيق ۱۱۴ پيشنهادات ۱۱۵ محدوديت ها ۱۱۶ منابع و ماخذ ۱۱۷ ضمائم ۱۱۸ پاسخنامه ۱۲۴ 

دانلود فایل

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

رابطه-سبک-اسناد-با-پیشرفت-تحصیلی-در-دختران-و-پسران-سال-سوم-دبیرستاندانلود پایان نامه رساله رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ۹۶ صفحه با فرمت WORDفهرست مطالب: فصل اول :کلیاتمقدمه زمينه و بيان مسئله ۱اهميت و ضرورت پژوهش ۴سئولات پژوهش ۵متغيرهاي پژوهش ۵تعاريف مفهومي ۶تعاريف عملياتي ۶فصل دوم:پيشينةنظري وپژوهشي خلاصه فصل ۸اسناد ۹نظريه هاي اسناد ۱۰سو گيري هاي اسناد ۲۳اسنادهاي اصلي ۲۶ابعاد اسناد ۲۷اسنادها؛موفقيت وشكست ۳۲اسناد وجنسيت ۳۵اسناد وپيشرفت تحصيلي ۴۱فصل سوم:روش پژوهش خلاصه فصل ۴۵روش تحقيق ۴۶جامعه اماري وروش نمونه گيري ۴۶ابزار تحقيق ۴۶روش نمره گذاري پرسشنامه ۵۰روش اجرا ۵۱اعتبار وپايايي پرسشنامه ۵۲روش آماري ۵۴فصل چهارم:يافته هاي پژوهش خلاصه فصل ۵۶يافته هاي توصيفي ۵۷يافته هاي تحليلي ۶۰بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شكست در دختران وپسران ۶۰بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقيت در دختران وپسران ۶۲بررسي رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي ۶۴بررسي پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقيت وشكست ۶۸يافته هاي ديگر ۷۱فصل پنجم :بحث ونتيجه گيري بحث ونتيجه گيري ۷۵محدوديت هاي تحقيق ۷۷پيشنهادات ۷۷منابع فارسي ۷۹منابع انگليسي ۸۱پيوست ها  

دانلود فایل