بررسي میزان اعتبار اخبار ساعت ۲۱ سیما شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات…

بررسي میزان اعتبار اخبار ساعت 21 سیما شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات...

بررسي میزان اعتبار اخبار ساعت ۲۱ سیما شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات…

 1-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن.. ۱
۱-۲بیان مسئله… ۲
۱-۳بيان اهداف تحقيق.. ۳
۱-۳-۱ هدف كلي ۳
۱-۳-۲ اهداف جزئي… ۴
۱-۴سؤالات و فرضیه‌های تحقیق..۵
۱-۴-۱ سؤالات تحقیق… ۵
۱-۴-۲ فرضیه………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۵تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی…………………………………………………………………….. ۶
فصل دوم :…………………………………………………………………………………. ۹
تدارک نظری…

بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی…

بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی...

بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی…

چکیده
امروزه عملیات روانی شیوه ها و تکنیک های مختلفی را شامل می شود، اما نمی توان این معنا را در تکنیک و یا شیوه ای خاص محدود دانست، از این منظر عملیات روانی فرایندی تاثیرگذار بر مخاطب بوسیله ابزار و وسایل مختلف است، فرایندی که در طول قرن ها تغییر یافته و امروز با چهره ای مدرن معانی مختلفی را تولید کرده است، شناخت جنگ نرمی که امروزه ملت ها و از آن نیز فراتر انسانیت را هدف قرار داده است تنها با درک صحیح از این معنا میسر است، از این رو یکی از…

بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون)…

بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون)...

بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون)…

چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی نرخ نگرش نسبت به زنان در سریال‌های تلویزیونی انجام شده است و به بررسی حجم حضور زنان در سریال‌های تلویزیونی، گفتمان جنسیتی ارایه‌شده در سطح فردی، ساختاری و نمادین و نرخ مناسبات جنسیتی کلامی و غیرکلامی در بین کنشگران زن و مرد در سریال های تلویزیونی پرداخته است.
این پژوهش به صورت میدانی و با روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان سریال‌های تلویزیونی که به صورت تصادفی ساده از میان سریال‌های ایرانی‌ای که در…

بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان..

بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان..

بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان..

چکیده
طرح هادی روستا از جمله طرح های عمران روستایی است که می تواند نقش بنیادی و زیر بنایی در توسعه همه جانیه مناطق روستایی داشته باشد .این طرح با استفاده از پتانسیل ها و قابلیت های خود میتواند زمینه ساز بهبود تسهیلات عمومی و رفاهی از قبیل نوسازی مسکن روستایی ، معابر جدید الاحداث ، حریم مسکونی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان و افزایش مشارکت آنان شود . از جمله اقدامات مهمی که می تواند به تقویت و پایداری آثار اینگونه طرح ها کمک نماید ، بررسی…

بررسی اهمیت اسطوره سازی دینی برای کودکان در رسانه ها؛ از دیـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه ای …

بررسی اهمیت اسطوره سازی دینی برای کودکان در رسانه ها؛ از دیـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه ای ...

بررسی اهمیت اسطوره سازی دینی برای کودکان در رسانه ها؛ از دیـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه ای …

  چکیده
این تحقیق به دنبال جای خالی شخصیت ها و اسطوره های بومی در دنیای کودک ایرانی بود. یا در صورت بودن اثری در این زمینه، چرا دچار مرگ زود هنگام شده و حتا به اندازه ی یک نسل تداوم نمی یابند.
برای به دست آوردن پاسخ، از نظریه اسطوره ی رولان بارت استفاده شده است. برای شناخت اسطوره وی باید از نشانه شناسی او شروع کرد. زیرا اسطوره مورد نظر وی سطح دوم دلالتگری نشانه ی ضمنی است. نشانه ضمنی خود از دال و مدلولی ساده به دست می آید. یک دال ( شکل ) و مدلول…

شناخت و مشخص ساختن ميزان بازنمايي عناصر و مولفه‌هاي هويت ملي…

شناخت و مشخص ساختن ميزان بازنمايي عناصر و مولفه‌هاي هويت ملي...

شناخت و مشخص ساختن ميزان بازنمايي عناصر و مولفه‌هاي هويت ملي…

فهرست
فصل ۱:كليات طرح …۶
۱ـ بيان مسئله/ موضوع …۷
۱-۱ابعاد هویت ملی
۱-۱ـ۱ هویت ملی و جامعه ایران
۱-۲رسانه ها و هویت
۱-۲-۱خبر و رسانه های جمعی
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ..۱۸
۱-۴ اهداف تحقيق …۱۹
۱-۴-۱ هدف اصلی
۱-۴-۱ـ۱ اهداف فرعی
۱ـ۵ سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………۲۰
۱ـ۵ـ۱ سوال اصلی
۱ـ۵ـ۱ـ۱ سوالات فرعی
فصل ۲: مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲- نظریه ها و دیدگاههای…

علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه‌های پیامکی (مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران)..

علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه‌های پیامکی (مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران)..

علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه‌های پیامکی (مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران)..

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كليات تحقيق
۱-۱مقدمه ۲
۱-۲ بيان مسأله… ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقيق…. ۵
۱-۴ اهداف مشخص تحقيق ۶
۱-۴-۱اهداف کلی…. ۶
۱-۵ سؤالات تحقیق… ۶
۱-۶ فرضيه‏هاي تحقیق.. ۷
۱-۷ تعریف نظری مفاهیم……………………… ۸
۱-۷-۱روابط عمومی………………………….. ۸
۱-۷-۲پیامک ( SMS )………………………… 8
۱-۷-۳ هنجارهاي ذهني……………………….. ۹
۱-۸ تجربيات قبلي…………………………. ۱۰
۱-۹ نگرش نسبت به سامانه‌های پیامکی………….. ۱۲
۱-۱۰ عوامل اقتصادی……………………….. ۱۲
۱-۱۱…

مقایسه تحولات سیاسی اجتماعی مصر و تونس از سال های ۹۱-۹۰ و علل بروز تحولات در این کشورها…

مقایسه تحولات سیاسی اجتماعی مصر و تونس از سال های 91-90 و علل بروز تحولات در این کشورها...

مقایسه تحولات سیاسی اجتماعی مصر و تونس از سال های ۹۱-۹۰ و علل بروز تحولات در این کشورها…

 
چکیده
کشورهای خاورمیانه به دلیل شباهت در نظامهای سیاسی،دین مشترک،همجواری و ارتباطات نسبتاً زیاد،به شدت از تحولات یکدیگر متاثر شده و امکان مقایسه نوع تحولاتشان را برای محققین فراهم می آورند.بنابراین این پژوهش به لحاظ نظری در چهارچوب سیاستهای مقایسه ای و جامعه شناسی انقلاب ها جای می گیرد و با هدف بررسی مقایسه ای تحولات سیاسی-اجتماعی دو کشور تونس و مصر انجام گرفته است.روش تحقیق در این پژوهش تطبیقی- تاریخی بوده و ابزاری که برای…

بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال…

بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی  توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال...

بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال…

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات…۱
طرح مسأله. ۲
اهمیت و ضرورت موضوع …۳
سئوالات اساسی تحقیق .. ۵
اهداف پژوهش.. ۹
فصل دوم ـ ادبیات تحقیق شامل:
ضرورت سرمایه‌گذاری و چهارچوب نظری تحقیق.. ۱۱
پیشینه تحقیق………………………. ۲۹
دیدگاههای جامعه شناختی سرمایه گذاری …. ۳۱
سرمایه گذاری چیست؟…………………. ۶۸
نقش سرمایه گذاری و پس انداز در سرمایه گذاری ۷۳
نقش اعتبارات بانکی در سرمایه گذاری ….. ۸۸
برنامه ریزی و هدایت سرمایه گذاری ……. ۹۳
نقش…

بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین دل‌بستگی سازمانی و رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر…

بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین دل‌بستگی سازمانی  و رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر...

بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین دل‌بستگی سازمانی و رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر…

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده.. ۱
 فصل اول: كليات پژوهش
۱ـ۱ـ مقدمه. ۲
۱ـ۲ـ بیان مسئله. ۴
۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت پژوهش… ۷
۱ـ۴ـ اهداف پژوهش…۱۰
۱ـ۴ـ۱ـ هدف اصلی پژوهش…. ۱۰
۱ـ۴ـ۲ـ اهداف جزئی پژوهش… ۱۰
۱ـ۵ـ سؤالات پژوهش…………………………….. ۱۱
۱ـ۵ـ۱ـ سؤال اصلی پژوهش……………………….. ۱۱
۱ـ۵ـ۲ـ سؤالات فرعی……………………………. ۱۱
۱ـ۶ـ فرضیه‌هاي پژوهش………………………….. ۱۱
۱ـ۶ـ۱ـ فرضيه اصلی پژوهش………………………. ۱۱
۱ـ۶ـ۲ـ فرضیه‌هاي فرعی پژوهش……………………. ۱۲
۱ـ۷ـ…