نام فایل دانلودی: پروژه دانشجویی درس پروژه سازه های فولادی.کامل

پروژه دانشجویی درس پروژه سازه های فولادی.کامل

پروژه کامل درس سازه های فولادی
ساختمان۴ طبقه
واقع در شهر سیرجان
شامل قسمت نرم افزار .بارگذاری.طراحی دستی اعضا و اتصالات .پرتال
با آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان مهندسی عمران…

نام فایل دانلودی: دانلود تحقیق مواد و مصالح ساختمانی – فلز روی در ۳۵ صفحه به صورت فایل word

دانلود تحقیق   مواد و مصالح ساختمانی - فلز روی  در 35  صفحه به صورت فایل word

دانلود تحقیق مواد و مصالح ساختمانی – فلز روی در ۳۵ صفحه به صورت فایل word

در این پروژه تحقیق مواد و مصالح ساختمانی – فلز روی  در ۳۵ صفحه به صورت فایل word به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:
۱-  روی، فلز زندگی
۲-  مقدمه:
۳-  معرفی
۴-  تاریخچه

۵-  پیشینه فلز روی در ایران
۶-  خصوصیات فیزیکی-شیمیایی
۷-  واكنش روي با آب چگونه است؟
۸-  محلوليت

۹-  املاح نا محلول: 
۱۰-  املاح محلول: 
۱۱-  کمپلکس هاي روي
۱۲-  منابع و معادن روی

۱۳-  فرآوری و استخراج…

نام فایل دانلودی: دانلود تحقیق مواد و مصالح ساختمانی – فلزسرب در ۱۲ صفحه به صورت فایل word

دانلود تحقیق   مواد و مصالح ساختمانی -  فلزسرب  در 12  صفحه به صورت فایل word

دانلود تحقیق مواد و مصالح ساختمانی – فلزسرب در ۱۲ صفحه به صورت فایل word

در این پروژه تحقیق مواد و مصالح ساختمانی – فلزسرب در ۱۲ صفحه به صورت فایل word به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:
۱-  سرب :
۲-  تاریخچه سرب:
۳-  کاربردها
۴-  جداسازی

۵-  هشدارها
۶-  سرب
۷-  علائم مسمومیت با سرب

۸-  موارد مهم استفاده از سرب کجاست؟
۹-  منابع سرب
۱۰-  تماس با سرب به دلایل شغلی :

نام فایل دانلودی: دانلود مقاله با عنوان: بررسی موردی پایداری لرزه ای دیوار نگهبان دوخت به پشت با بهره گیری از روش شبه استاتیکی

دانلود مقاله با عنوان: بررسی موردی پایداری لرزه ای دیوار نگهبان دوخت به پشت با بهره گیری از روش شبه استاتیکی

دانلود مقاله با عنوان: بررسی موردی پایداری لرزه ای دیوار نگهبان دوخت به پشت با بهره گیری از روش شبه استاتیکی

در مقاله حاضر، برج مالی – اقتصادی مشهد با عمق گودبرداری ۱۲ متری که توسط دیوار نگهبان دوخت به پشت اجرا شده است مورد بررسی قرار گرفته است….

نام فایل دانلودی: دانلود کتاب فوق العاده بررسی و مقایسه روشهای نوین پایدارسازی شیروانی های خاکی در شرایط گوناگون

دانلود کتاب فوق العاده بررسی و مقایسه روشهای نوین پایدارسازی شیروانی های خاکی در شرایط گوناگون

دانلود کتاب فوق العاده بررسی و مقایسه روشهای نوین پایدارسازی شیروانی های خاکی در شرایط گوناگون

این کتاب توسط انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در ۷۱ صفحه توسط دکتر امیرعلی مصطفوی مقدم به چاپ رسیده است، که روشهای مختلف پایدارسازی شیروانی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است، این کتاب می تواند بعنوان یک مرجع کاملاً مفید برای استفاده در پایان نامه ها و مقالات به کار رود….

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

Abstract

Cement-based materials suffer from low tensile strength and poor strain capacity. They are brittle and highly sensitive to cracking, notably to shrinkage cracking, which is particularly detrimental for large surface areas. This paper focuses on the properties of a Self-Compacting Concrete (SCC) incorporating rubber aggregates, obtained by grinding end-of-life tyres, as a partial replacement for natural aggregates. Results show that the new cementitious material goes against some governing principles of mechanical behaviour of ordinary cement-based concrete. In particular, the modulus of elasticity of rubberized SCC is reduced and its variation with rubber aggregate…

پروژه دانشجویی درس پروژه سازه های فولادی.کامل

پروژه دانشجویی درس پروژه سازه های فولادی.کامل

پروژه کامل درس سازه های فولادی
ساختمان۴ طبقه
واقع در شهر سیرجان
شامل قسمت نرم افزار .بارگذاری.طراحی دستی اعضا و اتصالات .پرتال
با آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان مهندسی عمران…

نام فایل: On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

Abstract

Cement-based materials suffer from low tensile strength and poor strain capacity. They are brittle and highly sensitive to cracking, notably to shrinkage cracking, which is particularly detrimental for large surface areas. This paper focuses on the properties of a Self-Compacting Concrete (SCC) incorporating rubber aggregates, obtained by grinding end-of-life tyres, as a partial replacement for natural aggregates. Results show that the new cementitious material goes against some governing principles of mechanical behaviour of ordinary cement-based concrete. In particular, the modulus of elasticity of rubberized SCC is reduced and its variation with rubber aggregate…

نام فایل: پروژه دانشجویی درس پروژه سازه های فولادی.کامل

پروژه دانشجویی درس پروژه سازه های فولادی.کامل

پروژه کامل درس سازه های فولادی
ساختمان۴ طبقه
واقع در شهر سیرجان
شامل قسمت نرم افزار .بارگذاری.طراحی دستی اعضا و اتصالات .پرتال
با آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان مهندسی عمران…

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

Abstract

Cement-based materials suffer from low tensile strength and poor strain capacity. They are brittle and highly sensitive to cracking, notably to shrinkage cracking, which is particularly detrimental for large surface areas. This paper focuses on the properties of a Self-Compacting Concrete (SCC) incorporating rubber aggregates, obtained by grinding end-of-life tyres, as a partial replacement for natural aggregates. Results show that the new cementitious material goes against some governing principles of mechanical behaviour of ordinary cement-based concrete. In particular, the modulus of elasticity of rubberized SCC is reduced and its variation with rubber aggregate…