بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی-زیرساخت-فناوری-اطلاعات-در-کتابخانه-های-واحدهای-دانشگاهی-منطقه-پنج-دانشگاه-آزاد-اسلامی دانلود پایان نامه رساله بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی ۱۲۸ صفحه با فرمت word فهرست مطالب چکیده ۱۱- معرفی پژوهش۱-۱- مقدمه ۳۱-۲- بیان مساله۴۱-۳- اهمیت پژوهش۵۱-۴- اهداف پژوهش ۵۱-۵- سئوالات پژوهش۶۱-۶- تعاریف عملیاتی ۶۱-۷- متغیرهای اساسی پژوهش ۸۲- مبانی نظری پژوهش۲-۱- مقدمه ۱۰۲-۲- تاریخچه کاربرد فناوری اطلاعات ۱۱۲-۲-۱- از ابتدا تا قرن ۱۸۱۲۲-۲-۲-نخستین کتابشناسیها۱۳۲-۲-۳-قرن هجدهم ۱۳۲-۲-۴- قرن نوزدهم ۱۳۲-۲-۵- دکومانتاسیون بعد از ۱۹۵۸۱۴۲-۲-۶- عصر حاضر۱۵۲-۲-۷- نقش ارتباطات ۱۶۲-۳- اهمیت فناوری اطلاعات ۱۶۲-۴- فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه ۱۷۲-۴-۱- زیرساخت فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه۲۰۲-۵- فناوری اطلاعات و کتابخانه ها۲۳۲-۵-۱- تاثیر فناوری اطلاعات بر کتابخانه ها و خدماتشان ۲۵۲-۵-۲-فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی ۲۷۲-۵-۲-۱-فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی جهان ۲۷۲-۵-۲-۲- فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی ایران ۲۸۲-۵-۳- زیرساخت های فناوری اطلاعات در کتابخانه ها۳۰۲-۵-۳-۱- زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی ایران ۳۱۲-۶- مروری برمطالعات انجام شده ۳۳۲-۶-۱- پژوهشهای انجام شده در ایران ۳۳۲-۶-۲- پژوهشهای انجام شده درخارج ۳۴۳- روش پژوهش و گردآوری اطلاعات۳-۱- جامعه آماری پژوهش۳۷۳-۲- روش پژوهش ۳۷۳-۳- روش و ابزار گردآوری اطلاعات۳۷۳-۴- تجزیه و تحلیل داده ها۳۷۴- یافته های پژوهش۴-۱- مقدمه ۳۹۴-۲- نیروی انسانی۴۲۴-۳- امکانات و تجهیزات ۵۲۴-۴- بودجه و امکانات ۷۴۴-۵- شرایط سازمانی ۷۹۴-۶- دیدگاه مدیران ۸۵  5 – بحث و نتیجه گیری۵-۱- مقدمه ۹۸۵-۲- خلاصه یافته ها۹۸۵-۳- نتیجه گیری ۱۰۷۵-۴- پیشنهادات۱۰۹۵-۵-پیشنهاد برای پژوهش های آتی۱۱۰پیوست هاپیوست یک (پرسشنامه مدیران)۱۱۳پیوست دو(پرسشنامه کتابداران)۱۲۰پیوست سه: (آدرس پستی، تلفن و وب سایت واحدهای دانشگاهی منطقه پنج )۱۲۲منابع و ماخذمنابع فارسی۱۲۴منابع لاتین۱۲۷چکیده انگلیسی ۱۲۸ 

دانلود فایل