پروژه کلاسی درس مدل های ریاضی در منابع آب، AR ، ARIMA، ARMA، SARIMA خود همسته و همبستگی جزئی

پروژه کلاسی درس مدل های ریاضی در منابع آب، AR ، ARIMA، ARMA، SARIMA خود همسته و همبستگی جزئی

پروژه-کلاسی-درس-مدل-های-ریاضی-در-منابع-آب-ar--arima-arma-sarima-خود-همسته-و-همبستگی-جزئیپروژه کلاسی درس مدل های ریاضی در منابع آب، AR ، ARIMA، ARMA، SARIMA خود همسته و همبستگی جزئیفایل به صورت وورد و اکسل می باشد. 

دانلود فایل

تحقیق راهنمای ساخت گلخانه

تحقیق راهنمای ساخت گلخانه

تحقیق-راهنمای-ساخت-گلخانهفهرستمقدمه. 9مهمترین پارامترهای فشار 9تعریف گلخانه. 12انواع گلخانه های ثابت : 12گلخانه های یک طرفه. 12گلخانه های دو طرفه. 12گلخانه های نیمه دوطرفه. 13انواع گلخانه ها از نظر تولید و تیپ سازه 13گلخانه های چوبی.. 13تیپ گلخانه. 14گلخانه های فلزی یا مدرن.. 15اسکلت  گلخانه. 15جریان هوا در گلخانه. 16کنترل شرایط محیطی گلخانه. 17درجه حرارت در گلخانه ها 17نیاز نوری گیاهان.. 17آبیاری گلخانه ها 18آبیاری تحت فشار 18میزان EC.. 18گاز کربنیک در گلخانه ها 19کشاورزان برای تاسیس گلخانه تقریبا هیچ ریسکی روبرو نیستند. 20هر هزار مترمربع گلخانه معادل ۱۰ هزار مترمربع زمین کشاورزی.. 20وسعت گلخانه هر چقدر باشد، ساعت کار ثابت است… 21موهبت کشت خارج از فصل.. 21آبیاری کرتی و غرقابی معنایی جز پرورش علف هرز ندارد. 22انتخاب زمان کشت… 23چگونه گلخانه بسازیم؟. 31ساختمان گلخانه. 31گرمایش…. 32دی‌اکسید کربن و نور 32کنترل شرایط محیطی گلخانه. 33دما 33چشم انداز بحث… 34ساخت گلخانه. 35جریان هوا در گلخانه. 36کنترل شرایط محیطی گلخانه. 37درجه حرارت در گلخانه ها 37نیاز نوری گیاهان.. 38آبیاری گلخانه ها 38آبیاری تحت فشار 38گاز کربنیک در گلخانه­ها 39زهکشی گلخانه. 39بادکشن.. 39انواع پوششهای گلخانه ای.. 40شیشه. 40پوششهای پلاستیکی.. 40سکوها و بسترهای کشت… 41نحوه قرار گرفتن سکوها 42سکوها و بسترهای زمینی گلهای بریده 42تجهیزات و ادوات مورد نیاز در گلخانه ها 42اسکلت گلخانه. 43در حال حاضر دو نوع گلخانه رواج دارد: 43در هنگام ساخت گلخانه بايد نکات زير را در نظر گرفت: 44زهکشی گلخانه. 45بادشکن.. 45انواع پوششهای گلخانه ای شیشه. 45پوششهای پلاستیکی.. 45سکوها و بسترهای کشت… 46نحوه قرار گرفتن سکوها 47سکوها و بسترهای زمینی گلهای بریده 47شرایط لازم برای احداث گلخانه ها 48محل مناسب احداث گلخانه. 48وجود آب کافی با کیفیت مناسب… 48سایر تجهیزات مورد نیاز گلخانه. 48آفات و بیماریهای مهم گلخانه ای.. 48تریپس…. 49شته ها 50مگس سفید. 50حلزون های صدف دارو(رابها) 51کنه تارعنکبوتی.. 51شپشکهای سپردار 52نکات مهم در پیشگیری از امراض و آفات… 53مساحت اقتصادی.. 54معایب کشت هیدروپونیک…. 54گزینه های ذیل را می توان به عنوان معایب این نوع کشت عنوان کرد : 54مزایای کشت هیدروپونیک…. 55کشت هیدروپونیک در منازل.. 55ضرورت اندیشه هیدروپونیک…. 56نوشتن  طرح توجیه مالی واقتصادی.. 59ساختمان گلخانه. 61گرمایش…. 62دی اکسید کربن و نور 62ساخت گلخانه. 63کنترل شرایط محیطی گلخانه. 63دما 63جلوگیری از اتلاف حرارت… 64رطوبت نسبی.. 64ساختن گلخانه. 65جریان هوا در گلخانه. 65چشم انداز بحث… 65کشت گلخانه ای، کشت گلخانه ای چیست… 66تعریف گلخانه. 66محل احداث گلخانه. 66جهت گلخانه ها 67جریان هوا در گلخانه. 68کنترل شرایط محیطی گلخانه. 68درجه حرارت در گلخانه ها 68نیاز نوری گیاهان.. 69آبیاری گلخانه ها 69گاز کربنیک در گلخانهها 70زهکشی گلخانه. 71بادکشن.. 71انواع پوششهای گلخانه ای.. 71کشت گلخانه ای.. 71سکوها و بسترهای کشت… 72نحوه قرار گرفتن سکوها 73سکوها و بسترهای زمینی گلهای بریده 73تجهیزات و ادوات مورد نیاز در گلخانه ها 74نحوه کشت : 74انتقال نشاء به زمین اصلی : 75تراکم بوته ها : 75آبیاری : 76هرس اولیه : 77برداشت محصول : 78در مورد خیار چی میدونید؟. 79ساخت گلخانه، چطور گلخانه بسازیم؟. 80نحوه ساخت گلخانه. 81ساختمان گلخانه. 81گرمایش…. 81دی اکسید کربن و نور 82کنترل شرایط محیطی گلخانه. 83دما 83جلوگیری از اتلاف حرارت… 83رطوبت نسبی.. 84جریان هوا در گلخانه. 85چشم انداز بحث… 85پرورش گوجه فرنگی در گلخانه. 85انواع کشت گوجه فرنگی: 86دمای مناسب: 87تلقیح : 88زمان تلقیح : 89کشت گلخانه‌ای گوجه فرنگی.. 89انواع کشت گوجه فرنگی.. 90طول دوره جوانه زنی.. 91دمای مناسب… 92هرس…. 92تلقیح.. 93زمان تلقیح.. 93گلخانه خانگی.. 94گلخانه محکم.. 96گلخانه با قاب چوبی.. 96گلخانه کوچک…. 97طرح گلخانه ارزان.. 97گلخانه گنبدی شکل.. 98درست کردن گلخانه با پنجره های بی استفاده 98درست کردن گلخانه با درهای قدیمی و بی استفاده 99گلخانه هرمی شکل.. 99ساخت گلخانه با استفاده از بطری های پلاستیکی.. 100مراحل ساخت یک گلخانه خانگی.. 100- تعریف گلخانه. 108سالنهای گلخانه ای تولید قارچ های خوراکی: 109محل مناسب احداث گلخانه. 110طرح گلخانه حلقه ای.. 112گلخانه با قاب چوبی.. 113گلخانه کوچک…. 113طرح گلخانه ارزان.. 113گلخانه گنبدی شکل.. 114درست کردن گلخانه با پنجره های بی استفاده 114درست کردن گلخانه با درهای قدیمی و بی استفاده 114گلخانه هرمی شکل.. 114جدیدترین ایده های خلاقانه ساخت گلخانه خانگی.. 115جدیدترین ایده های خلاقانه ساخت گلخانه خانگی.. 116انواع پوشش های گلخانه ای و تجهیزات مورد نیاز 122سکوها و بسترهای کشت… 124تجهیزات و ادوات مورد نیاز در گلخانه ها 125محل مناسب برای ساخت گلخانه را انتخاب کنید. 126منابع.. 130مقدمهاقتصاد ایران طی سالهای اخیر به ویژه به خاطر افزایش قیمت نفت رشد چشمگیری داشته است. امروزه تمامی کشور های جهان در پی بدست آوردن پیشرفتهایی در زمینه بهره وری هستند، بدین معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تولید بیشتری دست یابند. به منظور افزایش بهره وری اقتصادی ایران باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم و عمده فعالیت آن، میتواند ما را در جهت دست یابی به توسعه اقتصادی یاری کند.حال برای رسیدن به این مهم ابتدا باید چالشهایی که بر سر راه است بررسی و ریشه یابی شود.ارتباط با طبیعت و تماس مداوم با آن موجب آرامش خاطر و انبساط فکری بشر می شود و انسانها همواره کوشیده اند به نحوی طبیعت را وارد محیط زندگی خود سازند. در این میان اغلب گیاهان به شرایط خاصی برای بقا نیاز دارند که برای تامین این نیاز، تکنولوژی ساختمان به کمک بشر آمد و در طی زمان با ابداع سازه های فضا کار، گلخانه های کوچک به گلخانه هایی بسیار بزرگ بدل شدند.مهمترین پارامترهای فشار به شرح ذیل می باشد:۱- رشد روز افزون جمعیت۲- کمبود آب۳- تفاوت های منطقه بهره وری۴- عدم پیوستگی بازارها۵- کمبود نهاده های تولیدی* رشد روز افزون جمعیت:رشد روز افزون جمعیت در جهان امرو، نیاز به فرآورده های کشاورزی را افزایش داده و در نتیجه، فشار یر منابع پایه مورد استفاده برای تولیدات را زیاد نموده است، مردم جهت تامیین غذا به شدت به کشاورزی وابسته هستند و با توجه به محدودیت منابع و عوامل تولید، باید سعی کرد از منابع ونهاده های موجودبه طور کارا و بهینه استفاده گردد، در این صورت با سطح فعلی کاربرد نهاده ها می توان تولید را افزایش داد و یا در این سطح تولید فعلی را بانهاد

دانلود فایل

آموزش پرورش قارچ و هزینه ها و سودها

آموزش پرورش قارچ و هزینه ها و سودها

آموزش-پرورش-قارچ-و-هزینه-ها-و-سودهافهرستمقدمه. 3ارزش اقتصادی تولید قارچ.. 3احداث سالن پرورش قارچ.. 4آموزش پرورش قارچ.. 4سالن پرورش قارچ دکمه ای.. 4توجیه اقتصادی کشت قارچ خوراکی.. 5پرورش قارچ در کیسه. 5پرورش قارچ صدفی.. 6تاریخچه پرورش قارچ.. 6کمپوست یا بستر پرورش قارچ.. 7آشنایی با بذر قارچ.. 8آشنایی با تولید کمپوست… 8آشنایی با سالنهای پرورش قارچ.. 9آشنایی با مراحل پرورش قارچ.. 10برخی اصطلاحات رایج در پرورش قارچ.. 12آیا پرورش قارچ خانگی می‌صرفد؟. 17مراحل تولید قارچ.. 17مخارج پرورش قارچ.. 18نکات منفی پرورش قارچ.. 18مسیر تولید و پرورش قارچ.. 22مراحل تولید قارچ.. 22زمان مورد نیاز برای تولید قارچ.. 24وضعیت پرورش قارچ در کشور 24مشکلات و موانع تولیدکنندگان.. 25درآمد ماهانه پرورش قارچ.. 26آموزش پرورش قارچ.. 28نحوه پرورش قارچ.. 31شرایط برای پرورش و رشد قارچ: 32نکات و هشدارها 34اهمیت پرورش قارچ.. 34مراحل تولید قارچ.. 35مخارج پرورش قارچ.. 35هزینه های انرژی مصرفی در پرورش قارچ.. 36یک نمونه از بیماری قارچ.. 36نکات منفی پرورش قارچ.. 36محاسبه سود پرورش قارچ : 38برآورد سود پرورش قارچ ویژه خودتان.. 39آماده سازی سالن را می توان به چند دسته تقسیم کرد : 39تجهیزات سالن به شرح زیر است… 40جدول هزینه های راه اندازی سالن ۱۰ تنی.. 41درصد اختلاط مواد. 42مشخصات کود مصرفی.. 42شروع فرآیند فاز یک کمپوست سازی.. 43شرح میکس مواد. 44پدیده دود کشی.. 45مرحله میک آپ(Make Up) : 45دلیل افزایش تدریجی دما در این مرحله عبارتند از : 47اهداف پاستوریزاسیون : 47منابع.. 49                   مقدمهکشت قارچ خوراکی، یک محصول زود بازده است که کشت آن به دلایلی نظیر شاخص اقتصادی، زیست محیطی، تغذیه ای و دارویی اهمیت زیادی پیدا کرده است. در هر سیستم سرمایه گذاری باید توجه داشت که درآمد حاصل از آن فعالیت به حدی باشد که نه تنها جبران هزینه های صرف شده را بنماید بلکه سود مناسبی را برای فرد داشته باشد، در زمینه کشت قارچ نیز چنین است.در جهان افراد زیادی به کشت و پرورش قارچ های خوراکی مشغول هستند و امروزه با پیشرفتی که در زمینه کشت قارچ خوراکی انجام گرفته است، میزان اشتغال در این زمینه، چندین برابر شده است. در ایران نیز تولید قارچ در سال ۱۳۷۰ حدود ۳۰۰ تن بوده است و با همت و تلاش قارچ کاران، در سال ۱۳۹۱ به ۹۳ هزار تن رسیده است. در سال ۱۳۷۰ راندمان تولید قارچ در بستر، حدود ۵ کیلوگرم و سرانه تولید (میزان مصرف) ۰/۵ گرم بوده است که این سرانه مصرف در سال ۱۳۹۱ به ۱/۲ کیلوگرم رسیده است. بر طبق آمار فائو، در پرورش قارچ، بین ۱۹۶ کشور مستقل جهان، ما مقام هشتم را کسب نموده ایم.ارزش اقتصادی تولید قارچعوامل مختلفی بر روی شروع فعالیت کشت قارچ و درآمد حاصل از آن، تاثیر گذار است که عبارتند از:۱- محل احداث سالناین مورد بسیار مهم است. علاوه بر بحث نزدیکی مزرعه به بازار فروش، شرایط محیطی مورد نیاز یک گونه خاص قارچ نیز تحت تاثیر نوع منطقه قرار دارد. اگر دمای منطقه ای خیلی بالاتر یا خیلی پایین تر از نیاز محیطی گونه قارچ باشد، باید هزینه زیادی را صرف تهیه تجهیزات و امکانات نمود تا بتوان محیط را متناسب با نیاز قارچ، تنظیم کرد.پیشنهاد دیتا قارچ به شما:   تولید قارچ را چگونه انجام دهیم؟۲- میزان در دسترس بودن منابع طبیعی۳- طراحی ساختمان و مصالح۴- میزان پیچیدگی و قیمت دستگاه ها و تجهیزاتاحداث سالن پرورش قارچسرمایه گذاری اولیه برای شروع کشت قارچ۱- هزینه راه اندازی یک سالن استاندارد از قبیل ساختن ساختمان، عایق کاری سالن، ضدعفونی کردن سالن و….۲- گذراندن دوره های آموزشی برای راه اندازی سالن، کاشت قارچ و مدیریت سالن کشت به بهترین نحوآموزش پرورش قارچ۳- هزینه مربوط به قفسه بندی سالن۴- خرید دستگاه ها و تجهیزات۵- خرید مواد مانند کمپوست، خاک پوششی، سموم و …6- هزینه های ثابت مانند هزینه آب، برق، گازسالن پرورش قارچ دکمه ای در کل این گونه بگوییم که هزینه‌های پرورش قارچ بیش از هر چیزی به مدیریت سالن کشت، نحوه تولید قارچ، میزان تولید و کیفیت محصول تولید شده بستگی دارد.مدیریت سالن پرورشتوجیه اقتصادی کشت قارچ خوراکی۱- کشت قارچ، یک محصول زود بازده است که باعث می شود اگر کشت اصولی صورت گیرد، خیلی زود سرمایه اولیه در کنار سود حاصل از کشت به فرد برگردد.۲- در مزارع کشت قارچ، از واحد حجم به جای سطح برای کشت استفاده می گردد. به این معنی که چون قفسه بندی انجام می شود در نتیجه در یک مساحت مشخص، می توان چند قفسه را بر روی هم قرار داد و از همان سطح کم، تولید زیادی را به دست آورد. درنتیجه فرد می تواند در یک محیط کوچک نیز اقدام به کشت نماید. 3- در هر هکتار از زمین کشاورزی امکان اشتغال زایی ۱ یا حداکثر ۲ شغل وجود دارد ولی برای یک واحد ۱۰۰ تنی تولید قارچ، می توان ۲۰ تا ۳۰ نفر را به کار گرفت.پیشنهاد دیتا قارچ به شما:   آیا استفاده از مکمل‌های غذایی در کمپوست قارچ دکمه ای جهت کشت دوم مؤثر است؟۴- در هر متر مربع سالن تولید قارچ در سال می توان چهار دوره و در مجموع ۴۰ کیلوگرم قارچ برداشت کرد که با بکار گیری از روش های مطلوب و فراهم کردن وضعیت مناسب، می توان این مقدار را به ۱۲۰ کیلوگرم در هر مترمربع رساند که بازدهی اقتصادی مطلوبی محسوب می شود و بسیار سودآور است.۵- هیچ محصولی مانند قارچ، در هر متر مربع چنین سود و درآمد اقتصادی خوبی ندارد.۶- جالب است بدانید که کشت قارچ خوراکی، در صنعت، پزشکی و کشاورزی و همچنین رشد و توسعه صادرات غیرنفتی نقش بسزایی را ایفا می کند.۱- هرچه سطح زیر کشت بیشتر شود، میزان بهره برداری از آن بیشتر شده و درنتیجه درآمد افزایش خواهد یافت به همین دلیل توصیه می شود که در سالن کشت، از حداکثر فضا استفاده شود.۲- در مقیاس های کوچک و محدود، کم هزینه ترین روش کشت با قیمت ارزان، کشت کیسه ای قارچ است.

دانلود فایل