نام فایل دانلودی: راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف…

راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف...

راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف…

چکیده
سنت وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول ساهای متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست .انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای…

نام فایل دانلودی: راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم…

راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم...

راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم…

چکیده
امنیت و ترس از جرم دو مقولة متمایز است که نزد شهروندان یک جامعه واجد اهمیت بسیار است. از آنجا که پدیدة ترس از جرم گاه بیش از خود جرم زیان می رساند و کاهش کیفیت زندگی شهروندان را به همراه دارد، مبارزه با جرم و برقراری امنیت عینی، بدون توجه به ترس از جرم تلاشی ناتمام است. به این دلیل امروزه جرم و ترس از جرم بیش از پیش به یکی از اصلی ترین نگرانی‌هاي دولت‌ها تبدیل شده است و هر یک به فراخور امکانات و شرایط خود نهادهایی را جهت رفع این معضل…

نام فایل دانلودی: روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی…

روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی...

روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی…

چـکـیـده
روش شناسی حقوق بین الملل همانند روش شناسی های دیگر، مستقیماً به مسائل آن علم نمی پردازد. روش شناسی حقوق بین الملل، وسیله ی راستی آزمایی و معیار و مِحک شناخت قواعداین علم است. حال که قرار است روش شناسی، علم وآگاهی ما وکیفیّت کسب آن آگاهی را مورد بررسی قرار دهد پای دانش دیگری به بحث کشیده می شود که آن «معرفت شناسی» است . معرفت شناسی چه به معنای محض آن و چه به معنای حقوقی آن در روش شناسی لازم است. موضوع معرفت شناسی، چگونگی کسب علم…

نام فایل دانلودی: رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما…

رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما...

رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما…

چکیده
مجوز سندی است که به موجب آن شخص یا اشخاص اجازه انجام فعالیت خاصی را به دست می آورند در ادبیات اداری و سازمانی این لغت به صورت عام کاربرد داشته و مصادیق متعددی از جمله پروانه، گواهی نامه، تصدیق و نظایر آن را شامل می شود.یکی از مهم ترین مجوزهایی که از طرف دولت صادر می شود در عرصه فیلم و سینماست که دو گونه است مجوز یا پروانه ساخت و پروانه نمایش.سینما یکی از عوامل مهم در شناساندن فرهنگ و جغرافیا و تاریخ یک کشور به شمار می رود اداره این نهاد…

نام فایل دانلودی: راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی…

راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی...

راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-کلیات تحقیق۳
۱-۱-مقدمه۳
۱-۲-اهداف تحقیق۴
۱-۳-سئوالات تحقیق۴
۱-۴-فرضیات تحقیق۵
۱-۵-پیشینه و سابقه تحقیق۵
۱-۶-روش تحقیق۶
۱-۷-ساماندهی تحقیق۶
فصل دوم:مفاهیم و کلیات
۲- مفاهیم و کلیات۹
مبحث اول: تبیین جرم، مجرم و سیاست پیشگرانه از جرم۹
گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم۹
گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی۱۱
مبحث دوم: عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم۱۵
گفتار اول: عوامل جرم زا۱۵
گفتار دوم: عوامل بازدارنده از وقوع…

نام فایل دانلودی: راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي (با تاکید بر شروط ثبات و التزام)…

راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي (با تاکید بر شروط ثبات و التزام)...

راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي (با تاکید بر شروط ثبات و التزام)…

چکيده
يکي از راه‌هاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقب‌ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار است. تسريع در ورود سرمايه‌گذاري، با تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت قانوني از سرمايه‌گذار، مي‌تواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي را تأمين کند.ديوان‌سالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در نظام…

نام فایل دانلودی: سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه فریقین…

سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه فریقین...

سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه فریقین…

چکیده
یکی از موضوعات مهم در بحث طلاق در اسلام، طلاق سوم است. پژوهش پیش رو به دنبال بررسی نظرات فقهای دو فرقه بزرگ اسلام یعنی اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه است. به همین منظور ضمن تبیین مفهوم طلاق و دیدگاه اسلام در این خصوص اقسام و ارکان آن به طلاق سوم پرداخته شده است. تحقیق و پژوهش نگارنده حاکی است که در دیدگاه فقهای اهل تشیع موضوع طلاق سوم تابع قواعد خاصی است که براساس آن موضوع سه طلاق در یک مجلس اساساً یک طلاق محسوب می­شود و در طلاق سوم…

نام فایل دانلودی: شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی…

شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی...

شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی…

فهرست مطالب
چکیده۸
مقدمه. ۸
الف. بیان مساله. ۱۱
ب. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. ۱۳
ج. مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۱۳
د. جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.. ۱۵
ه. اهداف مشخص تحقيق.. ۱۵
و. فرضيه‏هاي تحقیق.. ۱۵
فرضیه اصلی.. ۱۵
فرضیه هاي فرعی.. ۱۵
بخش اول: آشنایی با نحوه تملکات املاک در طرح های عمومی و دولتی.. ۱۷
فصل اول: آشنایی با مفاهیم مرتبط.. ۱۷
گفتار اول: تحلیل مفاهیم کلی.. ۱۷
بند اول: اقسام کلی اراضی.. ۱۷
بند دوم: مفهوم مال و مالكيت.. ۲۰
بند سوم: مفهوم حقوق…

نام فایل دانلودی: سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل ونقل انرژی…

سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل ونقل انرژی...

سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل ونقل انرژی…

چکیده
گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سال­های اخیر کشور، نگاه ویژه ای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مساله با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت شبكه­هاي توزيع انرژی يكي از مصاديق سرقت اموال دولتي است كه علاوه بر وارد آوردن خسارات بسيار سنگين به دولت به دليل وابستگي بسيار زياد زندگي امروزه به انرژي،…

نام فایل دانلودی: ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی…

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی...

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
الف- بيان مسأله۲
ب ضرورت تحقيق۲
ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه۳
د–نوآوري در تحقيق۳
ه- اهداف مشخص تحقيق۳
و – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران۳
ز- سؤالات اصلی تحقیق۴
ح- فرضيه‏هاي تحقیق۴
ط-روش شناسی تحقیق۴
فصل اول: مسئولیت مدنی، ضرر و زیان دیدگان
مبحث اول- مسئولیت مدنی۷
بند اول- مفهوم عام مسئولیت مدنی۸
بند دوم- مفهوم خاص مسئولیت مدنی۸
بند سوم- مسئولیت مدنی و اخلاقی۹
الف- وجوه مشترک۹
ب- وجوه…