نام فایل دانلودی: مدلسازی توربین بادی متصل به شبکه توزیع و یا فوق توزیع جهت تامین بار….

مدلسازی توربین بادی متصل به شبکه توزیع و یا  فوق توزیع جهت تامین بار....

مدلسازی توربین بادی متصل به شبکه توزیع و یا فوق توزیع جهت تامین بار….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه………………..2
۱-۱-پيشگفتار.۲
۱-۲-انواع ژنراتورهای مورد استفاده در توربین های بادی۳
۱-۲-۱-ژنراتور DC باپلاینورتريباکموتاسیون خط۴
۱-۲-۲-کاربردژنراتورسنکرونواینورتر/ یکسوسازدر توربینهايبادي:۶
فصل ۲-مروری بر تحقیقات انجام شده۹
۲-۱-سیستمهايژنراتورالقاییتغذیهدوسویهبرايتوربینهايبادي۹
۲-۱-۱-کاربردژنراتورهايالقائیدوسوتغذیهمتصلبهاینورتر / یکسوسازبارابطجریان :DC16
۲-۱-۲-كاربرد…

نام فایل دانلودی: مدل سازی، تحلیل و بهینه سازی گیربکس مغناطیسی با استفاده از روش اجزاء محدود FEM …

مدل سازی، تحلیل و بهینه سازی گیربکس مغناطیسی با استفاده از روش اجزاء محدود FEM  ...

مدل سازی، تحلیل و بهینه سازی گیربکس مغناطیسی با استفاده از روش اجزاء محدود FEM …

چکیده
گیربکس­ها، اجزای ضروری و جدایی­ناپذیر سیستم­های انتقال قدرت می­باشند. این ماشین­ها گشتاور را به سرعت و در بعضی مواقع سرعت را به گشتاور تبدیل می­کنند. استفاده از گیربکس­های مکانیکی در این سیستم­ها از دیرباز تا کنون به عنوان رابطی میان بخش تولید نیروی محرکه و بخش مصرف این توان متداول بوده است. با گسترش استفاده از این گیربکس­ها مشکلات و معایب این ماشین­ها ظاهر شده و طراحان را بر آن داشته تا به دنبال جایگزینی مناسب…

نام فایل دانلودی: جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی…

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی...

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
علائم اختصاری- ۰
چکیده- ۱
مقدمه- ۲
طرح تحقیق- ۳
الف- بیان مسئله- ۴
ب- فرضیه‌ها- ۴
ج- هدف‌ها- ۴
د- سابقه تحقیق، ضرورتوجنبه جدید بودن طرح- ۵
ه- روش تحقیق- ۵
فصل اول: کلیات- ۶
بخش اول- سند- ۷
مبحث اول- معنای لغوی- ۷
مبحث دوم- معنای اصطلاحی سند در حقوق- ۷
مبحث سوم- ارکان سند- ۸
گفتار اول- رکن شکلی- ۸
شهادت‌نامه- ۹
گفتار دوم- رکن ماهوی- ۱۰
گفتار سوم- امضاء- ۱۲
مبحث چهارم- ایراد به تعریف قانون مدنی از سند- ۱۳
بخش دوم- انواع سند- ۱۴
مبحث…

نام فایل دانلودی: مدل سازي گره و محاسبه مصرف توان پردازشي شبكه هاي حسگر بي‌سيم به كمك شبكه عصبي….

مدل سازي گره  و محاسبه مصرف توان پردازشي شبكه هاي حسگر بي‌سيم به كمك شبكه عصبي....

مدل سازي گره و محاسبه مصرف توان پردازشي شبكه هاي حسگر بي‌سيم به كمك شبكه عصبي….

چكيده
شبكه حسگر بي سيم،شبكه اي است كه از تعداد زيادي گره كوچك تشكيل شده است. گره از طريق حسگرها اطلاعات محيط را دريافت مي‌كند. انرژي مصرفي گره‌ها معمولاً از طريق باتري تامين مي‌شود كه در اكثر موارد امكان جايگزيني اين باتري‌ها وجود ندارد. بنابراين توان مصرفي گره‌ها موضوع مهمي در اين شبكه ها است. و استفاده از روش‌هاي دقيق و سريع محاسبه توان مصرفي در طراحي سيستم‌هاي كم توان بسيار ضروري مي‌باشد. روش تخمين توان به ۴ سطح تقسيم…

نام فایل دانلودی: مقایسه جرایم منافی عفت در اسلام و یهود….

مقایسه جرایم منافی عفت در اسلام و یهود....

مقایسه جرایم منافی عفت در اسلام و یهود….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده… ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه.۳
۱-۲ بیان مسئله… ۴
۱-۳ روش تحقیق. ۵
۱-۴ فرضیه و سوالات تحقیق…۶
۱-۵ پیشینه تحقیق…. ۷
 فصل دوم: ویژگی های خاص جرایم منافی عفت
۲-۱ راه ها و ادله اثبات جرایم منلفی عفت………………………………………………………………………………………. ۹
۲-۱-۱ اقرار………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۲ موضوعیت اقرار در جرایم منافی…

نام فایل دانلودی: مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس…

مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس...

مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس…

 چکیده :
سیستم زمین به مجموعه ای از هادیها با ساختارهای متفاوت اطلاق می شود که در خاک قرار داده می شوند تا حفاظت از تجهیزات، ایمنی انسان در برابر برق گرفتگی، جلوگیری از اضافه ولتاژهای ناخواسته و آسیب دیدن تجهیزات HV را بر عهده بگیرد و از طرفی مبنا بودن برای ولتاژ صفر در پدیده های گذرا، مانند صاعقه و کلیدزنی بر عهده سیستم زمین است.
اهمیت مقاومت زمین از آن جهت است که نقش مهمی در حفاظت از سیستم قدرت بر عهده دارد لذا مقدار آن را اندازه گیری می…

نام فایل دانلودی: خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن…

خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن...

خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن…

چکیده :
خیانت برقراری هرگونه ارتباط جنسی با فردی غیر از همسر شرعی و قانونی است. یکی از تعهدات زن و شوهر نسبت به یکدیگر در همه اقوام و ادیان، وفاداری و عدم خیانت در زندگی مشترک است. و همواره خیانت یک امر مذموم و ناپسند به شمار می‌آمده است. خبرها و مشاهدات حاکی از افزایش این آسیب در ایران بلکه در همه دنیا می‌باشد، در این تحقیق ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است که از این رو دو فرضیه مطرح است: اول اینکه مرد یا زن نمی‌تواند به جهت…

نام فایل دانلودی: مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست…

مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست...

مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی.. ۱
فصل اول: مقدمه.. ۲
۱-۱ مبدل‌های dc به dc. 3
۱-۲ میانگین فضای حالت.. ۳
۱-۳ کنترل حالت جریان.. ۴
۱-۴ محرک برای این کار.. ۵
۱-۵ مدل‎ها برای مبدل‎های dcبه dcبدون کنترل کننده ها.. ۷
۱-۶ مدل‌ها برای کنترل حالت جریان.. ۸
۱-۷ تأثیر بار روی دینامیک‌ مبدل.. ۹
۱-۸ استفاده جریان بار برای کنترل.. ۱۰
فصل دوم: مروری بر گذشته و کارهای انجام شده در زمینه مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست.. ۱۳
۲-۱ کارهای انجام شده در…

نام فایل دانلودی: بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی با تأکید برنهج البلاغه…

بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی با تأکید برنهج البلاغه...

بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی با تأکید برنهج البلاغه…

چکیده
تا­کنون درباره جایگاه زنان تألیفات زیادی نگارش شده و بحثهای پی در پی و مستمر، چه درباره زنان شرقی و چه درباره زنان غربی صورت پذیرفته است. از امام علی(ع) هم در این باره سخنان بسیاری به ما رسیده است، که مواردی از سخنان ایشان به همّت سید رضی (ره)، در نهج البلاغه جمع آوری شده است. اکثر شارحان نهج البلاغه معتقدند که، مراد و­ منظور انتقاد گرایانه حضرت، درباره زنان، تنها عایشه است که جریان جمل را در زمان خلافت علی (ع) راه انداخت و موجب کشته…

نام فایل دانلودی: مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی ژنراتورسنکرون ۵ کیلو وات….

مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی ژنراتورسنکرون 5 کیلو وات....

مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی ژنراتورسنکرون ۵ کیلو وات….

 1 فصل اول:مقدمه ای از ماشین سنکرون۷
۱٫۱ مقدمه:۸
۲ فصل دوم:معادلات دینامیکی ماشین سنکرون۱۲
۲٫۱ معادلات ولتاژدرمتغیرهای ماشین:۱۳
۲٫۲ معادله‌ی گشتاوردرمتغیرهای ماشین:۱۹
۲٫۳ معادلات ولتاژدرمتغیرهای دستگاه مرجع روتور- معادلات پارک:۲۰
۲٫۴ سیستم پریونیت:۲۵
۲٫۵ معادلات خطی شده‌ی ماشین سنکرون:۲۷
۳ فصل سوم :روش انتگرال گیری عددی۲۸
۳٫۱ روش اویلر۲۹
۳٫۲ روش رانگ- کوتا۳۰
۳٫۳ روش انتگرالگیری قاعده ی ذوزنقه ای۳۲
۳٫۴ مروری برروش نیوتن – رافسون۳۴
۳٫۵ حل همزمان…